LOONEY TUNES PEN 4GB-BUG BUNNY    
Art. 105223 VARI / GRANDI OCCASIONI / LOONEY TUNES /    
   
LOONEY TUNES PEN 4GB-GATTO SILVESTRO    
Art. 105224 VARI / GRANDI OCCASIONI / LOONEY TUNES /    
   
LOONEY TUNES PEN 4GB-SUPERMAN    
Art. 105225 VARI / GRANDI OCCASIONI / LOONEY TUNES /    
   
LOONEY TUNES PEN 4GB-TASMANIAN    
Art. 105226 VARI / GRANDI OCCASIONI / LOONEY TUNES /    
   
LOONEY TUNES PEN 4GB-TWETTY    
Art. 105227 VARI / GRANDI OCCASIONI / LOONEY TUNES /