JVC BN-VF823 batterie 2190 mAh    
Art. 116109 VARI / JVC / /    
   
JVC GC-PX100    
Art. 116110 VARI / JVC / /